Zakladanie firiem
a živností online

Zoznam služieb

Založenie živnosti
Založenie živnosti online bez nutnosti tráviť behaním po úradoch a minimálne o polovicu lacnejšie ako založenie živnosti klasickým spôsobom.
Založenie S. R. O.
Založenie s.r.o. online vám ušetrí čas, nervy aj peniaze. "Vyklikajte" si firmu: Zvoľte si obchodné meno a štruktúru vašej novej firmy a všetko ostatné nechajte na nás.
Zmeny v živnosti
Potrebujete urobiť zmenu v živnostenskom liste a zapísať ju do živnostenského registra? Vybavíme to za vás – nemusíte nikam chodiť.
Zrušenie živnosti
Chcete si zrušiť živnosť, ale nemáte čas na chodenie po úradoch? Ste správne. Cez ExpressFirma si dokážete živnosť zrušiť, kdekoľvek na Slovensku a dokonca aj zo zahraničia!
Rozšírenie živnosti
Chcete si rozšírit živnosť, ale nemáte čas na chodenie po úradoch? Ste správne. Cez ExpressFirma si dokážete živnosť zrušiť, kdekoľvek na Slovensku a dokonca aj zo zahraničia!
Pozastavenie živnosti
Chcete si pozastaviť (prerušiť) živnos, ale nemáte čas na chodenie po úradoch? Ste správne. Cez ExpressFirma si dokážete živnosť pozastaviť, kdekoľvek na Slovensku a dokonca aj zo zahraničia!

Založiť svoj vlastný podnik s nami!

Ak ste sa rozhodli začať podnikať na Slovensku a je potrebné založiť živnosť, musíte: vybrať druhy činností, získať adresu sídla a pripraviť dokumenty na registráciu živnosti.

Vyriešenie tohto problému Vám zaberie päť minút vášho času a spoločnosť “Experssfirma” urobí všetku prácu za Vás.

img

Objavte naše ceny

Ceny, ktoré Vám ponúkame Vás milo prekvapia. My Vám poskytujeme služby, pomocou ktorých môžete realizovať svoje nápady a Vám to zaberie päť minút vášho času. Sme tu pre vás.

Podnikanie na Slovensku

Ak chcete podnikať na Slovensku, tu máme pre vás pár základných informácii, všetky nevyhnutné informácie, môžete takisto získať v našej kancelárii, s našimi odbornými konzultantmi.

Podnikaním na Slovensku sa rozumie činnosť, vykonávaná podnikateľom samostatne vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na dosiahnutie zisku. Podnikať môže fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak chce podnikať na Slovensku zahraničný občan, musí mať alebo získať niektorý z typov pobytov, ktorý mu umožňuje podnikať. Nie každý typ pobytu umožňuje zahraničným občanom podnikať, jedná sa o takzvané regulované profesie, ktoré sú zväčša regulované zákonmi alebo administratívnymi nariadeniami súkromných oprávnených inštitúcií. Ide o profesie lekárov, účtovníkov, architektov a iné.

Fyzická osoba môže podnikať ako

-živnostník, samostatne zárobková činnosť

-fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia, podľa osobitných predpisov

-fyzická osoba , ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie ako tzv. samostatne hospodáriaci roľníci.

Právnická osoba môže podnikať ako

-obchodná spoločnosť – verejná, komanditná, s.r.o (spoločnosť s ručením obmedzeným), a.s.(akciová spoločnosť), jednoduchá spoločnosť na akcie.

-družstvo

-právnická osoba založená podľa práva EÚ

Fyzická osoba s bydliskom alebo právnická osoba so sídlom mimo územia Slovenskej republiky je tzv. „zahraničnou osobou“. Zahraničné osoby môžu podnikať na území Slovenskej republiky za rovnakých podmienok a v rovnakom rozsahu ako slovenské osoby. Zahraničná osoba musí mať zriadený podnik alebo organizačnú zložku podniku na území Slovenskej republiky.

Podnikanie občanov Únie na Slovensku

Občan členského štátu Európskej Únie, ktorý má na Slovensku registrovaný pobyt, sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. Na Slovensku môže podnikať ako fyzická osoba - živnostník hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Taktiež sa môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.

Podnikanie osôb s prechodným pobytom

Prechodný pobyt je viazaný na jeden konkrétny účel. Ak chce cudzinec inú činnosť, než  na akú mu bol udelený prechodný pobyt, musí podať novú žiadosť o prechodný pobyt. Z tohto pravidla platia určité výnimky.

Podnikanie osôb s trvalým pobytom

Cudzinec s trvalým pobytom na Slovensku sa považuje za slovenskú fyzickú osobu. To znamená, že môže podnikať ako fyzická osoba - živnostník hneď po získaní živnostenského oprávnenia alebo ako fyzická osoba na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov. Taktiež sa môže stať štatutárnym orgánom obchodnej spoločnosti.